You don't have javascript enabled. Good luck with that.

سخن مدير عامل

 در هر زمینه و هر صنعتی، اهمیت ماشین آلات، دستگاه ها و تجهیزات و اهمیتی مضاعف است. چرا که ماشین آلات جای انسان ها را گرفته اند و مکانیزاسیون امری جهانی و به روز است که بدون آن نمی توان بسیاری از اهداف حوزه تولید را محقق ساخت. ماشین آلات و دستگاه ها در صرفه جویی زمان، انرژی تولی با کیفیت و جهانی شدن نقش به سزایی دارند.

 در هر زمینه و هر صنعتی، اهمیت ماشین آلات، دستگاه ها و تجهیزات و اهمیتی مضاعف است. چرا که ماشین آلات جای انسان ها را گرفته اند و مکانیزاسیون امری جهانی و به روز است که بدون آن نمی توان بسیاری از اهداف حوزه تولید را محقق ساخت. ماشین آلات و دستگاه ها در صرفه جویی زمان، انرژی تولی با کیفیت و جهانی شدن نقش به سزایی دارند.

این امر به ویژه در حوزه ای مانند کشاورزی که با صنعت غذایی و امنیت و استقلال غذایی کشور ها در ارتباط است، اهمیتی صد چندان دارد. به همین دلیل به روز بودن، سازگاری و مفید بودن این ماسین آلات ر ارتقای کیفی و افزایش سطح تولید محصولات کشاورزی به شدت تاثیر گذار است.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان که سال هاست نمایشگاه بین المللی و جامع کشاورزی را تحت عنوان AGROVET (اگرووت) به عنوان جامع ترین نمایشگاه کشور و یکی از برند های معتبر این حوزه برگزار می کند در سال گذشته بنا به افزایش متقاضیان و رشد نمایشگاه، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی(ماشین آلات، ادوات و تجهیزات آبیاری) AGROMAC را از دل نمایشگاه اگرووت استخراج کرد تا بازدید کنندگان و مشارکت کنندگان تخصصی صنعت ماشین آلات کشاورزی را به نمایشگاهی مستقل سوق دهد.

اعتبار و کیفیت اثبات شده نمایشگاه کشاروزی اصفهان بر این نمایشگاه نیز سایه انداخته . خوشبختانه در سال گذشته که سال نخست از این نمایشگاه تازه متولد شده بوده، سطح کیفی و کمی مورد انتظار به دست آمد.

ضمن تقدیر از مشارکت کنندگان، حامیان، مسئولان و بازدید کنندگان گرامی امید است این نمایشگاه بتواند در دور دوم نیز همانند دور نخست خدمات ماندگاری ارائه کرده و تاثیر مثبتی از خود به جای بگذارد.